ALM metoda audiolingwalnaW nauce języków obcych, oprócz zgłębiania podstaw gramatycznych, czytania i mówienia, niezwykle ważne jest jak wiadomo słuchanie. I dokładnie na tym aspekcie bazuje metoda nauczania – zwana audiolingwalną (ALM). Jest w niej wiele ciekawych zagadnień, które mają uczynić edukowanie w zakresie języka bardziej skutecznym. Stąd warto powiedzieć na jej temat coś więcej.

Najpierw słyszę, potem mówię

Celem nauczania jest opanowanie czterech umiejętności językowych, ale ze szczególnym uwzględnieniem kolejności: od słuchania i mówienia do pisania i czytania. Taki mechanizm może wydawać  się nieco dziwny, ale wiąże się on z założeniem wyćwiczenia w słuchaczach konkretnych nawyków. Tryb ALM, bazuje na behawioryźmie, a konkretnie na zakorzenionych w świadomości mechanizmach. Nauczanie zaczyna się od słuchania prostych słów, dialogów, które są wielokrotnie powtarzane – wyrabia to nawyki językowe. Ułatwia to zapamiętywanie i utrwalanie schematów. Dodatkowo każde poprawne powótrzenie jest chwalone, ma to na celu pozytywne wzmacnianie tym samym podnoszenie zdolności.

Drilling

Nauka w myśl zasad metody audiolingwalnej, bazuje na ćwiczeniach językowych, zwanych drylami. Wsród nich są techniki polegające na odtwarzaniu krótkiego materiału w obcym języku, a zadaniem  ucznia jest następnie powtórzenie go w jak najszybszym tempie. Innym sposobem, jest prowadzenie dialogów, najlepiej dotyczących zainteresowań słuchaczy. Mają one mieć z początku prostą formę, krótkich pytań lub przeczeń. Najważniejszym elementem jest udzielanie szybkich odpowiedzi. Udowodnione zostało, że uczniowie niezykle szybko osłuchują się z językiem dzięki stosowaniu nagrań, oraz potrafią się wypowiedzieć używając prostych, zasłyszanych  wcześniej komunikatów. Niezwykle skutecznym i wzmacniającym mechanizmy jest ćwiczenie polegające na odtwarzaniu scenek i dialogów, szczególnie ze względu na to, że błedne nawyki językowe są na bieżąco zwalczane.

Monotonia nauczania

Omawiana metoda, ma jednak swoich przeciwników. Wielu zarzuca jej zbyt monotonne i schematyczne założenia. Mówi się, że system bazujący na powtarzaniu, słuchaniu i krótkich dialogach, co dotyczy zwłaszcza początkowego stadium nauki języka obcego, sprawdza się jedynie w nauczaniu dzieci. One uwielbiają wielokrotne powtarzanie, wspólne słuchanie i śpiewanie. Ciężko nie zgodzić się, że istotnie metoda ALM wydaje się wręcz stworzona dla maluchów. Zaś kolejną grupą docelową, powinni być dorośli, którzy pragną odświeżyć umiejętności językowe, wzbogacić słownictwo, rozszerzyć spektrum prawidłowego słuchania i mówienia. Innym zarzutem jest brak nacisku na analizę gramtyczną, oraz poprawność stosowanych wyrażeń. Ciągłe powtarzanie to jedyny sposób na oduczenie się błędów, zwanych złymi nawykami. Wadą metody audiolingwalnej określa się też bezrefleksyjność i niejako mechaniczny wygląd zajęć, zdaniem przeciwników język nie jest strukturą nawykową. Wreszcie, wspomniany wcześniej brak gramatyki wyklucza możliwość przystąpienia do egzaminu językowego czy matury z  danego języka obcego.

Metoda audiolingwalna dla dzieciPo przytoczeniu najważniejszych założeń metody audiolingwalnej, można z pewnością stwierdzić, że jest to niezwykle interesujący sposób na naukę języka ocego, ale czy może stanowić jedyny stosowany model w dziedzinie kształcenia, pozostaje otwartą kwestią. Tryb ALM, ma swoje grono wiernych zwolenników, zwłaszcza osób, ktróre najlepiej uczą się ze słuchu i podczas mówienia, natomiast dla innych może być ciekawym wsparciem lub urozmaiceniem edukacji.

Konstancja Pietryłka