Kursy języków obcych Online

Communicative Language Teaching, w skrócie CLT to komunikacyjno-konwersacyjna metoda nauczania praktykowana przez szkoły języków obcych na całym świecie. W XXI wieku, w dobie szeroko pojętej cyfryzacji i informatyzacji, CLT stała się niezwykle popularna również w Internecie – przy nauce języka Online. Czy rzeczywiście szczególny nacisk na używanie języka docelowego sprzyja szybkiej, a zarazem efektywnej nauce?

Communicative Language TeachingCLT promuje przede wszystkim indywidualizm. Jako, że sama metoda opiera się na języku mówionym, student od samego początku ukierunkowany jest na twórcze myślenie oraz spontaniczne reakcje. Zajęcia Online prowadzone są tak, aby student mógł się maksymalnie wykazać. Sama metoda ma na celu wyćwiczenie takich umiejętności jak mówienie oraz rozumienie ze słuchu.

Wbrew pozorom technik nauczania stosowanych w CLT jest bardzo wiele. Różnorodność kursu Online zależy od prowadzącego, a także podejścia samego kursanta. Dyskusje, rozmowy oraz dialogi mają na celu przygotować słuchacza na sytuację, w której będzie on zmuszony stanąć „twarzą w twarz” z językiem obcym, a więc np. w przypadku wyjazdu za granicę. Intensywny kurs świetnie sprawdzi się w przypadku osób, które muszą wyjechać do krajów np. anglojęzycznych do pracy czy do szkoły. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu sprawiają, że kursant szybko i sprawnie oswaja się z językiem. Używanie autentycznych materiałów, czyli posługiwanie się „żywym językiem” pozwala mu zrozumieć w przyszłości dialogi prowadzone w języku potocznym.

W CLT rozróżnia się techniki, które są przyjazne, a zarazem pomocne każdej grupie, nie tylko zaawansowanej. Gry oraz zabawy językowe, a także scenki sytuacyjne i rodzajowe sprzyjają nauce języka obcego u najmłodszych. Odpowiednio prowadzone zajęcia pozwalają również na poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki – ćwiczenia struktur gramatycznych, leksykalnych oraz wyrażeń ze zrozumieniem.

Metoda CLT kładzie maksymalny nacisk na język obcy, ogranicza zaś język rodzimy. Pozwala szybko i sprawnie nauczyć się nie tylko słówek, ale również całych zwrotów i wyrażeń. Doskonale sprawdza się przy nauce gramatyki na niskim poziomie zaawansowania.

Nie da się nie zauważyć, że metoda CLT stawia na szybką, a zarazem skuteczną naukę języka, niezbędnego przy komunikacji z drugą jednostką. Efekty końcowe zależą nie tylko od prowadzącego, ale również motywacji i chęci ucznia. Techniki stosowane w przypadku tej metody mają za zadanie przygotować studenta na każdą możliwą sytuację: konieczność spytania obcej osoby o drogę, zamówienia posiłku w restauracji, poproszenia o pomoc czy rozmowy z funkcjonariuszem policji.

Naukowcy dowodzą, że zaktywizowanie jednostki do komunikacji czyli praktycznego zastosowania niegdyś nauczonej wiedzy pozwala szybciej, a zarazem efektywniej nauczyć się języka obcego. Wszystkie luki w wiadomościach, zwłaszcza z zakresu gramatyki niemal od razu uzupełniane są poprzez kwestie leksykalne. Mówiąc prościej, student pomija początkowo drobne błędy na rzecz „oswojenia się” z językiem.

Damian Nowak